Görev bildirisi

 • Kültürel muhafazanın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve köy sakinlerinin bugün ve gelecekte gelişmis bir sosyoekonomik çevreden faydalanabilmesini sağlamak. Köyün eski sakinleri ve yeni jenerasyonun kültürel mirası ile yeniden bağlanması.
 • Kendimizi kültürel mirasımızı korumaya, gözetmeye, tanımaya ve tanıtmaya adamak. Kültürümüzü şekillendirmeye devam eden ve geçmişimizde etkili olan kişiler, yerler ve etkinlikleri kutlamaya sadık kalmak.
 • Vakıf, hükümete bağlı olmayan, herhangi bir politik, dini veya reklam amaçlı çıkarı olmayan bir kuruluştur.
 • Bütün etkinlikler her inanışa, cinsiyete, ideolojiye ve çevreye saygıyla, hoşgörü, işbirliği ve güven bağlamında başarıyı sağlayarak demokratik prensipleri güçlendirmeye dayanır.

Belirli Amaçlar

 • Tarihi eserleri korumak, kurtarmak ve kullanmak. Toplumların katılımını teşvik edecek aktiviteler düzenlemek.
 • Yerli ve yabancı ziyaretçilerin, akademik kurumlardan gelen uzmanların tarihi eserlerimize ve sosyoekonomik bağlamda kültürümüze olan ilgisini arttırmak.
 • iki toplum arasındaki bağları, köy sakinleri için birlikte etkinlikler düzenleyerek ve proje için birlikte çalışan uzman gruplarını bilgi alışverişi yoluyla güçlendirilmesi.
 • İki toplum arasında işbirliği sayesinde, köyün eski ve yeni sakinleri arasında bir işbirliği platformu oluşturmak. Ayrıca, yenileme sektöründe (araştırmacılar, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, sanatkarlar, akademisyenler vs.) calişan uzmanların işbirliği platformuna katılımını sağlamak.
 • Yenilenmiş yerleri yeni eğlence, ekonomik ve kültürel aktiviteler getirerek canlı tutmak, kültüre dayalı değerler oluşturmak ve küçük çaplı işletmelerin başlamasına yardımcı olmak.
 • Mimari mirasın tarihini ve kültürel kimliğini korumak.
 • Devamlı kullanarak binaların ve bölgelerin iyi durumda kalmasını sağlamak.
 • Servisler ve olanakların sürekli gelişip ve büyümesi için kaynakları arttırarak, projenin kendi kendini finanse edebilecek hale getirilmesi.
 • İhtiyaç olduğunda, daha iyi sonuçlar alabilmek için bir alt kurul oluşturmak.
 • Başarılı bir sonuç almak için projeyi köy sakinlerine ve daha geniş kitlelere tanıtmak.
 • Bütün calışma grupları içinde, her cinsiyet için aktif katılımı teşvik etmek.
 • Gönüllülerin katılımını teşvik etmek.
 • Kültürel mirasımızı koruma ve muhafaza etme, daha da büyümek için temel oluşturma ve proje sloganımız olan ‘Birbirimizin kültür bekçileri’ yolunda hizmet vereceğimiz konusunda kararlılığımızı göstermek.