Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κληρονομιάς της Κοντέας!

Το Ίδρυμα Κληρονομιάς της Κοντέας είναι ενας μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό τη διάσωση, διατήρηση και προώθηση όλων των πτυχών της κληρονομιάς της Κοντέας - ειτε πρόκειται για κτίρια, πολιτιστική ή φυσική κληρονομιά – προς όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών.

Το Προγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – Δράση για Συνεργασία και Εμπιστοσύνη (UNDP-ACT) ανακοίνωσε στις 1 Αυγούστου 2007 την έγκριση του Έργου Διάσωση Κύκλου Πολιτιστικής Κληρονομιάς που είχε προταθεί για τα έργα αποκατάστασης στην Κοντέα από το Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κοντέα. Το Έργο είχε εγκριθεί από όλες τις εμπλεκόμενες οργανωτικές επιτροπές του UNDP-ACTαπό την Ελληνοκυπριακή καθώς και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Εκδηλώσεις