Το Όραμα μας

Η δημιουργία ομάδων πολιτών από την Κύπρο και το εξωτερικό που θα εργαστούν από κοινού, σε πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης, για την διάσωση, προστασία και προώθηση της κληρονομιάς της Κοντέας προς όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών.

Το Λογότυπο του Ιδρύματος

Το λογότυπο του ιδρύματος μας απεικονίζει ενα κλαδί ελιάς και ενα στάχυ, σηματοδοτώντας την ειρήνη και την ευημερία.

Το σύνθημα μας

Το σύνθημα του Έργου μας «Φύλακες της Κληρονομιάς μας»δείχνει την αποφασιστικότητα μας να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε την κληρονομιά της Κοντέας καθώς επίσης και να δημιουργήσουμε ένα πυρήνα για περαιτέρω ανάπτυξη.