Η αποστολή μας

 • Δημιουργία ενος κλίματος αειφόρου ανάπτυξης της διατήρησης πολιτισμού που θα βελτιώσει το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον των σημερινών και μελλοντικών κατοίκων του χωριού και θα επιτρέψει στους παλαιούς κατοίκους όπως επίσης και τις νέες γενιες να επανασυνδεθουν με την πολιτιστική κληρονομιά τους.
 • Προσήλωση στην αναγνώριση, διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και δέσμευση να γιορτάσουμε τους τόπους, γεγονότα και ανθρώπους που επηρέασαν το παρελθόν μας και συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον πολιτισμό μας.
 • Το Ίδρυμα λειτουργεί ως ενα μη-κυβερνητικό σώμα, απαλλαγμένο από πολιτικά, θρησκευτικά ή εμπορικά συμφέροντα.
 • ‘Ολες οι δραστηριότητες εχουν ως βάση τον σεβασμό προς όλα τα δόγματα, γένη, ιδεολογίες, θρησκευτικές και κοινωνικές πρακτικές, το περιβάλλον καθώς επίσης και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών αξιών που επιτρέπουν την διεκπεραίωση της αποστολής μας σε ένα πλαίσιο ανοχής, συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

 • Να διασωθούν, προστατευθούν και χρησιμοποιηθούν τα μνημεία και να ασκηθούν δραστηριότητες που θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή των κοινοτήτων.
 • Να επιστηθεί η προσοχή επισκεπτών και επιστημόνων από τοπικά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό την μελέτη των μνημείων και του πολιτισμού μέσα από ενα κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο.
 • Να ενδυναμωθούν οι δεσμοί των δυο κοινοτήτων μέσω κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ του πληθυσμού του χωριού και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των ομάδων εμπειρογνωμόνων που εργάζονται για το Έργο που θα βοηθήσουν να μάθει η μια κοινότητα περισσότερα για την άλλη.
 • Να δημιουργηθεί, μέσω μιας σύμπραξης των κοινοτήτων, μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των παλαιών και σημερινών κατοίκων του χωριού και ειδικών που εργάζονται στον τομέα αποκατάστασης (ερευνητές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, εργολάβοι, τεχνίτες, ακαδημαϊκοί, κτλ.).
 • Να παραμείνουν ενεργές οι αποκατεστημένες περιοχές με την καθιέρωση νέων οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως επίσης και δραστηριοτήτων αναψυχής μέσω της δημιουργίας αξιών που βασίζονται στον πολιτισμό και την παροχή βοήθειας σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις ούτως ώστε αποκτήσουν προβάδισμα.
 • Να διαφυλαχθεί η ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
 • Να διατηρηθεί η συνεχής χρήση των κτιρίων και τόπων και να κρατηθούν σε καλή κατάσταση.
 • Να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του αποτελέσματος μέσω της οργάνωσης εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
 • Να μαζευθούν πόροι για την συνεχή αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων ουτως ώστε να μπορέσει το αποτέλεσμα του Έργου να καταστεί οικονομικά ανεξάρτητο.
 • Να σχηματιστούν υπο-επιτροπές, όπου αυτο κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.
 • Να προωθηθεί η πρόταση του Έργου σε κατοίκους καθώς επίσης και στο ευρύτερο κοινό για μια επιτυχή έκβαση.
 • Να ενθαρρυνθεί η ενεργής συμμετοχή και των δυο φύλων σε όλες τις ομάδες εργασίας.
 • Να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή εθελοντών.
 • Να διαφανεί η αποφασιστικότητα μας για την διαφύλαξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μας ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας πυρήνας περαιτέρω ανάπτυξης και να υλοποιηθεί το σύνθημα του Έργου μας «Φύλακες της Κληρονομιάς μας».