Μέλη

Μέλη μπορούν να γίνουν άτομα άνω των 18 ετών (ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου ή ιδεολογίας) που συμφωνούν με την Αποστολή και τους Στόχους του Ιδρύματος και ενδιαφέρονται να τους προωθήσουν. Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει μέλος του Ιδρύματος πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Μέλους και χρειάζεται την υποστήριξη δυο υφιστάμενων μελών.

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποδέχεται ή απορρίπτει την Αίτηση εντός 30 ημερών από την μέρα καταχώρησης. Υπάρχουν δυο είδη μελών:
Α. Μέλος
Β. Επίτιμο μέλος

Όλα τα μέλη απολαμβάνουν δικαιώματα και προνόμια λόγω της ιδιότητας τους ως μέλη αλλά υπόκεινται και σε υποχρεώσεις που καθορίζονται από τα Άρθρα του Ιδρύματος.

Η εγγραφή στο Ίδρυμα Κληρονομιάς της Κοντέας ως μέλος φέρει ενα εφάπαξ τέλος εγγραφής £5 καθώς και ένα ετήσιο τέλος £5.