Πώς να κάνετε δωρεά

Δωρεές

Η παραμικρή σας εισφορά μετράει πολύ!

Η Εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους και η κληρονομιά του χωριού αξίζουν να διασωθούν. Μοιραστείτε το όραμα μας με περηφάνεια!

Υποστηρίξτε το Ίδρυμα Κληρονομιάς της Κοντέας σήμερα!

* Σημείωση: Όλες οι δωρεές θα κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό στην ΣΠΕ Κοντέας. Οι λογαριασμοί θα ελέγχονται από μια καθορισμένη τριμελή επιτροπή.