Εθελοντές

Η Πρόταση Διάσωσης της Κληρονομιάς της Κοντέας έχει τραβήξει την προσοχή διαφόρων επιφανών ιδρυμάτων, οργανομένων ομάδων ανθρώπων, ακαδημαϊκών και ατόμων. Έχει επίσης κερδίσει την υποστήριξη ατόμων από τις τοπικές κοινότητες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα εμφανές μέσω του μεγάλου αριθμού εμπειρογνωμόνων και εταιρειών που έστειλαν βιογραφικά σημειώματα και προθυμοποιήθηκαν να αναλάβουν εθελοντική εργασία για την υλοποίηση του Έργου.

Γίνετε Εθελοντής σήμερα! Πώς να συμπληρώσετε την αίτηση

Λάβετε υπόψη την ιδέα να προσφέρετε εθελοντικά τον χρόνο σας προς υποστήριξη των Έργων γίνονται στο μεγαλοπρεπές Συγκρότημα Κληρονομιάς μας. Οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν τον χρόνο τους σε διάφορες εργασίες, είτε αυτές περιλαμβάνουν δραστηριότητες προώθησης του Ιδρύματου, παρουσιάσεις, ξεναγήσεις στις τοποθεσίες που γίνονται τα Έργα, συγκέντρωση κεφαλαίου για το Ίδρυμα και πολλά άλλα καθήκοντα γραφείου.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για ευκαιρίες Εθελοντικής εργασίας και/ή να συμπληρώσετε την online Αίτηση Εγγραφής Εθελοντή και να την αποστείλετε μέσω e-mail ή ταχυδρομείο στις πιο κάτω διευθύνσεις ή, εναλλακτικά, να τηλεφωνήσετε στο +35799674444 (Κος Χαράλαμπος Περικλέους).


Ιδρυμα Κληρονομιάς της Κοντέας
3 Μιχαήλ Καραολή,
Αγία Ζώνη, Λεμεσός 3031
Κύπρος

Κατάλογος εθελοντών

Για τον κατάλογο εγγεγραμμένων εθελοντών παρακαλούμε αναφερθείτε στον Κατάλογο Προσωπικού.